01-01-2014ರಂತೆ ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿ ( ಮತದಾರಪಟ್ಟಿ )
ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತದಾರರು ಒಟ್ಟು
ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇತರೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ 96969 94548 8 191525
ಭದ್ರಾವತಿ 101046 103055 6 204107
ಶಿವಮೊಗ್ಗಾ 109728 109674 11 219413
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 85777 85594 2 171373
ಶಿಕಾರಿಪುರ 89269 86044 13 175326
ಸೊರಬ 89661 85828 5 175494
ಸಾಗರ 91267 91354 1 182622
ಒಟ್ಟು 663717 656097 46 1319860
* ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.