ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆಯವರು ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ New

ಸೂಚನೆಗಳು New

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಮುನೆಗಳು New

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು-http://recruitment.kar.nic.in/bcd_cook


ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ - ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಕಾವಲುಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ New

ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನಮುನೆಗಳು New

ಆನ್ ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸು-http://recruitment.kar.nic.in/sw_cookfree hits