ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ
Deputy Commissioner's Office, Shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015
Shivamogga District Revenue Department Village Accountant Direct Recruitment 2015

Village Accountant Recruitment 2015-Final Selection List Notification(Unfilled Posts) New

Village Accountant Recruitment 2015-Final Selection List Notification

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015-ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳನಿಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ(Counseling Notification)

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ -Final Selection List

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ-2015--ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ -Waiting List


HelpDesk Nos : 08182-225410
Email : vashivamogga(at)gmail(dot)com

Free track counters