Zilla Panchayat Shimoga

ಹಣಕಾಸು
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಧನಸಹಾಯ
2012-13ರಲ್ಲಿ ಧನಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನೆ
ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್
ಯೋಜನೆ
ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ

India Portal
Website Designed and Hosted by
National Informatics Centre
Karnataka Government Website
Suggestions/Comments : ceo_zp_shm(at)nic(dot)in