ಬಿ. ಸಿ. ಎಮ್. ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಡುಗರು ಸಂಖ್ಯೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಸಂಖ್ಯೆ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್, 50 ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಟೌನ್ 60
ಉಂಬ್ಳೆಬೈಲು 50 ಆಯನೂರು 50
ಹೊಳಲೂರು 50  
ಸಿರಿಗೆರೆ 50
ಭದ್ರಾವತಿ ಭದ್ರಾವತಿ 50 ಭದ್ರಾವತಿ 50
ಕಲ್ಲಿಹಾಳ್ 50  
ಸೀತಾರಾಂಪುರ 50
ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ 55
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 60 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 50
ಮೇಗರವಳ್ಳಿ 50  
ಕೋಣಂದೂರು 55
ಮಾಲೂರು 50
ಆಗುಂಬೆ 50
ಸಾಗರ ಸಾಗರ ಟೌನ್ 75 ಸಾಗರ ಟೌನ್ 50
ಆನಂದಪುರ 50 ಬ್ಯಾಕೂಡು 50
ಶಿರವಂತೆ 50 ಗೌತಮಪುರ 50
ತಾಳಗುಪ್ಪ 50  
ಗೌತಮಪುರ 50
ತುಮರಿ 50
ಬ್ಯಾಕೂಡು 50
ಬೆಳೆಗಾರು 50
ಹೊಸನಗರ ಹೊಸನಗರ 55 ಹೊಸನಗರ 50
ಕೋಡೂರು 50  
ಯಾದೂರು 50
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ 60 ಶಿಕಾರಿಪುರ 50
ಮತ್ತಿಕೋಟೆ 50 ಅಂಬಾರಕಪ್ಪ 50
ಹಿತ್ಲ 50  
ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ 50
ಹಿರೇಜಂಬೂರು 50
ಈಸೂರು 50
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 50
ತುಗರ್ಸಿ 50
ಸೊರಬ ಸೊರಬ ಟೌನ್ 50 ಸೊರಬ ಟೌನ್ 50
ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ 50 ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ 50
ತವನದಿ 50  
ಆನವಟ್ಟಿ 50
ಹರಿಶಿ 50
ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ 50
ಮಾವಲಿ 50
ನಿಸ್ರಾಣಿ 50
ಹೊಸಬಾಳೆ 50
ಪೋಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ 150 ಶಿವಮೊಗ್ಗ 100
ಸಾಗರ ಸಾಗರ 150 ಸಾಗರ 75
ಆನಂದಪುರ 80  
ಬ್ಯಾಕೂಡು 50
ಬರೂರು 50
ಸೊರಬ ಸೊರಬ 100 ಸೊರಬ 50
  ಆನವಟ್ಟಿ 50
ಹೊಸನಗರ ಹೊಸನಗರ 50 ಹೊಸನಗರ 50
ಭದ್ರಾವತಿ ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 50  
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ   ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ 50