SAGAR
MALVE NADAKALASI ULLURU
PADAVAGODU KELADHI MASUR
BARURU BHIMANERI HIREBILAGUNGI
GOWTHAMAPURA HOSUR ACHAPURA
ANANDAPURA THYAGARTHI YADEHALLI
HEGGODU BHIMANAKONE AVINAHALLY
KOLURU YADAJIGALEMANE KALMANE
PHANNAGONDA KUDARURU SANKANNA SHANUBOGH
THUMARI ARALAGODU BHANUKULI
THALAGUPPA KANLE SAIDURU
MARATHURU KANDIKA HIRENALLURU
SHIRUVANTHE THALAVATA