ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು

 

ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಪಕ್ಷ
ಶ್ರೀ.ಡಿ.ಎಚ್. ​​ಶಂಕರ್ ಮುರ್ತಿ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರೀ. ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶ್ರೀ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು