ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಶುವೈದ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ] ಪಶುವೈದ್ಯ ಔಷಧಾಲಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಶುವೈದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಯನೂರು ನಿದಿಗೆ
  ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹರಮಘಟ್ಟ
ಹೊಳಲೂರು ಉಂಬಳೆಬೈಲು
ಕುಂಸಿ ಮಂಡಘಟ್ಟ
ಮೇಲಿನಹನಸವಾಡಿ ಹೊಳೆಬನವಳ್ಳಿ
ಗಾಜನೂರು ಕೊಮ್ಮನಾಳ್
ಹಸೂಡಿ ಹಾಡೋನಹಳ್ಲಿ
ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ ಮತ್ತೂರು
  ಮಲವಗೊಪ್ಪ
ಲಕ್ಕಿನಗೊಪ್ಪ
ಕೋಟೆಗಂಗೂರು
ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ
ಭದ್ರಾವತಿ ಭದ್ರಾವತಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಅರಕೆರೆ
ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು ಭದ್ರಾವತಿ ಸಿಂಗನಮನೆ
  ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ ಆನವೇರಿ
  ಅರಬಿಳಚಿ
ಅರಳಿಹಳ್ಳಿ
ದೊಣಬಘಟ್ಟ
ಅರಳಿಕೊಪ್ಪ
ಬಾರಂದೂರು
ತಳ್ಳಿಕಟ್ಟೆ
ಕೆರೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ
ಅಗರದಹಳ್ಳಿ
ಅಂತರಗಂಗೆ
ಕೂಡ್ಲಿಗೆರೆ
ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ
ಸನ್ಯಾಸಿಕೋಡಮಗ್ಗೆ
ಸಾಗರ ಸಾಗರ ತಾಳಗುಪ್ಪ ತ್ಯಾಗರ್ಥಿ
ಆನಂದಪುರಂ ಮಾಸೂರು ಕೊಂಗುವಳ್ಳಿ
  ಸೈದೂರು ಆವಿನಹಳ್ಳಿ
  ಬ್ಯಾಕೂಡು
ತುಮರಿ
ಮರದವಳ್ಳಿ
ಶಿರವಂತೆ
ಯದಜಿಗಳೆಮನೆ
ಗೌತಮಪುರ
ಅರಳಗೋಡು
ಕಾನ್ಲೆ
ಕಾರ್ಗಲ್
ಹೆಗ್ಗೋಡು
ಉಳ್ಳೂರು
ಸೊರಬ ಸೊರಬ ಜಡೆ ಉಳವಿ
ಆನವಟ್ಟಿ ಮಾವಲಿ ಶಿಗ್ಗಾ
  ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ
ಭಾರಂಗಿ
ಕುಪ್ಪಗದ್ದೆ
ಉಲ್ಟಿಕೊಪ್ಪ KOPPA
ಹೊಸಬಾಳೆ
ತವನದಿ
ಗುಡವಿ
ಇಂಡುವಳ್ಳಿ
ಹರಿಶಿ
ಎಣ್ಣೆಕೊಪ್ಪ
ಚಿತ್ತೂರು
ಉದ್ರಿ
ಮೂಡಿ
ತೊರವಂದ
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ಹೊಸೂರು
  ಹಿತ್ಲ ಸಾಲೂರು
ಸುಣ್ಣದಕೊಪ್ಪ ತೊಗರ್ಸಿ
ಮರವಳ್ಳಿ ಕಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ
ಕೊರಟಿಗೆರೆ ಸುರಗಿಹಳ್ಳಿ
  ಹಾರೋಗೊಪ್ಪ
ಈಸೂರು
ತಾಳಗುಂದ
ಕಿಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ
ಮತ್ತಿಕೋಟೆ
ಬಿಳಕಿ
ಕಾಗಿನೆಲ್ಲಿ
ಹಿರೇಜಂಬೋರು
ಮಳವಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮ
ಹೊಸನಗರ ಹೊಸನಗರ ನಗರ ಹುಂಚ
  ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ ಕೋಡೂರು
ಯಡೂರು ನಿಟ್ಟೂರು
  ಅಳಗೇರಿ ಮಂಡ್ರಿ
ನಗರಕೋಡಿಗೆ
ಕೆ. ಬಿ. ವೃತ್ತ
ಸಂಪೆಕಟ್ಟೆ
ಮುಂಬಾರು ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ
ಕದವಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್
ಹೆಬ್ಬಿಗೆ
ಕಂಗೋಡು
ಪುರಪ್ಪೆಮನೆ
ಸೋನಲೆ
ಬೆಳ್ಳೂರು
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

ಮಂಡಗದ್ದೆ

ಹಾರೋಹೋಳಿಗೆ

    ಸಾಲ್ಗಡಿ

ಮಾಲೂರು ಗಬಡಿ

ಅರೆಹಳ್ಳಿ

ಕಣ್ಣಂಗಿ

ಕೋಣಂದೂರು

ಬವಿಕೈಸಾರು

ಮೇಗರವಳ್ಳಿ

ಗುತ್ತಿಯಡೆಹಳ್ಳಿ

ನಾಲೂರು

ಬಸವಾನಿ

ಅರಗ

ಹೆದ್ದೂರು

ಅರಳಸುರಳಿ

ಸಾಲೂರು

ದೇವಂಗಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ
    ಯೋಗಿಮಳಲಿ
ಹೊದಲ
ತಳಲೆ
ಗುಡ್ಡೆಕೊಪ್ಪ
ಸಾಲ್ಗಡಿ