ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮುಖ ಪುಟ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್

Historical Structure- Office of Adhyaksha & Upadhyakshaಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿ, ಈ ಕಚೇರಿಯು 1 ಎಕರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಕಟ್ಟಡಗಳಿವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಆಧುನಿಕ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ, ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಡಿ.ಸಿ. ಕಚೇರಿ, ಎಸ್.ಪಿ. ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ಕಚೇರಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.


ಅಧಿಕೃತ ರಚನೆ

      ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಚೇರಿಯ ಸುಗಮ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು "ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ" ನೇಮಕಗೊಂಡ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.Office of Chief Executive Officer

  • ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
  • ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)
  • ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ
  • ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿ
  • ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಐಎಎಸ್
ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು :
(08182)-223770
(08182)-267205
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್: (08182)-222233
ಇ-ಮೇಲ್ : ceo_zp_shm(at)nic(dot)in

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದುModern Structure-All major Z.P Sections

  • ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಖೆ
  • ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ
  • ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ
  • ಯೋಜನೆ ಶಾಖೆ
  • ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಶಾಖೆ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ: ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು, ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳು, ಮೈನರ್ ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸಗಳು, ರಸ್ತೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ,
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)
ದೂರವಾಣಿ : (08182)-267207

ಆಡಳಿತ ಶಾಖೆ: ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ) ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್. ಮಣಿ,
ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಆಡಳಿತ)
ದೂರವಾಣಿ : (08182)-267208

ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆ ಖಾತೆಗಳ ಶಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಖಾತೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಣಗಳ ರಸೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗವು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳ ಆಡಿಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ನಟರಾಜ,
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : (08182)-267211

ಯೋಜನಾ ಶಾಖೆ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಾಖೆಯು ಕರಡು ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು, ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಶ್ರೀಮತಿ ಉಮಾ .ಡಿ. ಸದಾಶಿವ,
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳು
ದೂರವಾಣಿ : (08182)-267209

ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಎ ಶಾಖೆ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಈ ಶಾಖೆಯು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಠೀಯ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಠೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೇವನೋಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಡಾ. ಎಸ್. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ (ಪ್ರಭಾರ)
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ದೂರವಾಣಿ : (08182)-267210

 


ಮುಖ ಪುಟ ರಾಜಕೀಯ ರಚನೆ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್