ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗವು ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಭದ್ರಾವತಿ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಗರ, ಸೊರಬ, ಹೊಸನಗರ ಮತ್ತು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಉಪವಿಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಎರಡೂ ವಿಭಾಗಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆ, ನೀರಾವರಿ, ತೊಟ್ಟಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ, ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಯ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಟ್ಯಾಂಕಗಳನ್ನು ಜಿ.ಪಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಿ.ಪಂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಠೇವಣಿ ಕೊಡುಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಿ.ಪಂ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊರಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ (MADB) ಮತ್ತು MP ಲೋಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವೆಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಶನ್ (IRWSS)ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾಕೇಜುಗಳಿಗೆ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಐಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್(IRWSS) ಯೋಜನೆಯಡಿ world bank ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಜಿ.ಪಂ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀರಿನ ಸರಬರಾಜು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ 26 ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸ್ಲೈಸ್ 3 ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಸ್ 4 ಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 10 ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೋಳಪಟ್ಟಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ 577 201

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಜಿ.ಪಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ,
ಸಾಗರ ವಿಭಾಗ,
ಸಾಗರ