ELECTED MEMBERS OF ZILLA PANCHAYAT (2016-2021)
S.no
Name Party ZP Constituency
1

Shri. Veeresh Kotagi

J.D(S)
Anavatti
2
Shri Shivaling goudru
J.D(S)
Jade
3
Shri Satish M
B.J.P
Tatturu
4
Smt. Rajeshwari Ganapathi H
J.D(S)
Chandragutti
5
Smt Tara Shivanandappa
J.D(S)
Ulvi
6
Smt N.R.Arundhati
B.J.P
Esuru
7
Smt. Mamatha Sali
B.J.P
Hosuru
8
Akshatha S
B.J.P
Togarsi
9
Shri. Narasinga Naik HP
I.N.C
Kappanhalli
10
Smt. Renuka Hanumanthappa Sanklapur
B.J.P
Sunnadakoppa
11
Shri Kalgodu Ratnakar
I.N.C
Hosanagar
12
Shri Suresh S
B.J.P
Nagar
13
B.R.Shwetha
I.N.C
Ripponpete
14
Smt. Hemavathi Shivananjappa
B.J.P
Gajanur
15
Smt. Soumya Bhojanaik
B.J.P
Harnahalli
16
Shri K.E.Kanthesh
B.J.P
Holaluru
17
Smt Veda Vijaykumar (Dani)
IND
Hasodi
18
Shri M.E.Nagaraj
B.J.P
Kumsi
19
Shri. Veerabhadrappa Pujari
B.J.P
Anaveri
20
Smt Rekha Umesh
I.N.C
Holehonnuru
21
Shri Yogesh J.P
J.D(S)
Singanemane
22
Smt Jyothi .S. Kumar
J.D(S)
Hiriyuru
23
Shri S.Manishekhar
J.D(S)
Kudligere
24
Smt Apoorva Sharadhi Purnesh
B.J.P
Araga
25
Smt Kalpana.Padmanabha
I.N.C
Kuppalli
26
Shri K.B.Shrinivas
B.J.P
Lingapura
27
Smt Bharathi Balehalli Prabhkar
I.N.C
Megaravalli
28
Smt Anitakumari K
I.N.C
Anandpura
29
Shri. Kagoodu Annappa
I.N.C
Avanihalli
30
Shri R.C.Manjunath
B.J.P
Keladi
31
Shri Rajashekhar Galipur
B.J.P
Talaguppa